சேலம் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற (U-HWC) மருத்துவ நிலையங்களில் தற்காலிகமாக மருத்துவர்கள் /சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை-2 மற்றும் உதவியாளர்கள் தொகுப்பு ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிவதற்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 10.3.2023 அன்று மாலை 5:45 மணிக்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

சேலம் மாவட்டத்தில் நகர்புற மருத்துவ நிலையங்களில் தற்காலிகமாக மருத்துவர், சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை -2 , மற்றும் உதவியாளர் பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பதவியின் பெயர் : மருத்துவர்கள் – 28

40 வயது வரை

சம்பளம் ரூ.60000/-

பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் -28

50 வயது வரை

பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் பயிற்சி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ரூ.14000/-

உதவியாளர்கள்-28

எட்டாம் வகுப்பு சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : நிர்வாக செயலாளர்/ மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம், பழைய நாட்டாமை கழக கட்டட வளாகம் ,சேலம் மாவட்டம் – 636 001.
The list of self-attested document photocopies to be attached along with the filled
application form:
1. Two recent passport size color photographs
2. Evidence of Date of Birth (Birth Certificate/SSLC / HSC Certificate)
3. Evidence of Educational qualification and marks (SSLC / HSC / Diploma / B.Sc., Degree –
Provisional or Degree certificate etc.)
4. Tamil Nadu Nurses and Midwives council registration Certificate
5. Evidence for Tamil eligibility (10th or 12th standard marks)
6. Proof of residency:
a. Nativity Certificate issued by the Revenue Department
b. Voter ID
c. Panchayat/ Municipality/Corporation/Tax receipt
d. Aadhar card
e. Ration card
7. Certificate of character and conduct issued by a Group A or Group B Officer working in
Government. The Certificate should be a recent one issued within 3 months prior to the
notification (applicable for all the applicants including fresh graduates)
8. Certificate of character and conduct issued by the Head of the Institution where the
candidate had undergone the course or currently studying.
9. In the case of a differently-abled person, a Certificate from a Block Medical Officer to the
effect that the candidate is fit enough to discharge the duties assigned along with the
percentage of Disability.
10. Certified evidence for work experience.
11. No Objection Certificate from the competent authority
(if applicable)
12. Any other special records of significance from competent authorities as indicated in the
selection criteria mentioned
Notification Click here

By M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *