மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அலுவலக உதவியாளர் வேலை | எழுத்துத் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு..?

மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் அலுவலக உதவியாளர் வேலை | எழுத்துத் தேர்வு தேதி அறிவிப்பு STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION TAMIL NADUWritten Examination for…

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம்  வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு  கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கூட்டுறவு பால்…

Cuddalore District Cooperative Milk Producers Union Recruitment 2023

Cuddalore District Cooperative Milk Producers Union கடலூர் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்திற்கு ஒப்பந்த முறையில் விற்பனை செயலர்களை தற்காலிகமாக பணி அமர்த்திட நேர்காணலுக்கு…