மாவட்ட நலச் சங்கம் – திருப்பூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனை, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையஙகளில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தேசிய சுகாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம், அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் காலியாக உள்ள கீழ்காணும் பணிடங்களை மாவட்ட நல சங்கம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பிடும் பொருட்டு 4.5.2023 அன்று நேர்காணல் நடைபெற உள்ளது.


எனவே தகுதியான நபர்கள் இந்த நேர்காணலில் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.


வயது:


வரிசை எண் 1 முதல் 5 வரை :  50 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்


வரிசை எண் 6 முதல் 9 வரை:  35 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.


வரிசை எண் 10 :  45 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.


வரிசையில் 11 முதல் 15 வரை:  35 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.


நேர்காணல்  நடைபெறும் நாள் மற்றும் இடம் : 


மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,

பல்லடம் ரோடு,

திருப்பூர் – 641 604


 

நாள் 4.5.2023 மற்றும் நேரம் 10.30 AM

Name of the
Programme
Name of the postNo
of
Post
Consolidated
pay per Month
(In Rs.)
Essential Qualifications
NUHMSector Health
Nurse/Urban Health
Manger
2250001) M.Sc. Nursing
a) Community Health
b) Paediatrics
c) Obstetrics & Gyanacology
(Experience in Public Health preferable)
B.Sc. Nursing with minimum 3 years
experience in Public Health
(Compulsory
NUHMMPHW (F) / Auxiliary
Nurse Midwives / Urban
Health Nurse
17140001) For those who have acquired
Auxiliary Nurse Midwife/Multipurpose Health worker (Female)
qualification prior to 15.11.2012-
SSLC with 18 months ANM/MPHW
(Female) course.
2) For those who have acquired
Auxiliary Nurse Midwife/Multipurpose Health workers (female)
qualification after 15.11.2012 +2
with 2 years Auxiliary Nurse
Midwife/Multi-purpose Health
workers (Female) course.
3) Having a certificate of registration
issued by the Tamil Nadu Nurses
and Midwives Council and
4) Must possess physical fitness for
camp life.
NUHMMPHW (Hospital
Worker/Sanitary worker)
108500Must be able to read and write
De-Addiction
centre
Hospital Worker285008th Pass / Fail
DHS trengtheningMultipurpose Hospital
Worker
28500Must be able to read and write
Trauma CareMultipurpose Hospital
Worker
485008th Pass
NPPC85008th Pass / Fail
NPHCEMPHW/Hospital
Attendants
18500Must be able to read and write
SNCUSanitary Worker38500Must be able to read and write in Tamil
De-Addiction
centre
Sanitary Worker28500Must be able to read and write in Tamil
SNCUSecurity585008th Pass / Fail
De-Addiction
centre
Security285008th Pass / Fail
BPMUAccount Assistant116000B.Com Degree and Computer Knowledge
with Tally
BPMUData Entry Operator113500Bachelor Degree in Mathematics /
Statistics and One year PG Diploma
in Computer applications from a
recognized university.
Typewriting in English and Tamil
(Lower) is desirable
One year experience in data collection,
Data Entry and Data Analysis using
Computer
NUHMPharmacist1150001.Must have passed +2 in a recognized
school with science subject.
A Diploma in Pharmacy.
Must have registered with Tamil
Nadu Pharmacy Council and must
keep the Registration alive by
renewing it regularly every year (or)
The candidates who possess a degree
(i.e. Bachelor of pharmacy, apart from
the above mentioned minimum
General Education (1&2)
Qualifications.
NPHCEPhysiotherapist113000Bachelor of Physiotherapy (BPT) from
any recognized University
Quality
Assurance
Programme
District Quality
Consultant
140000Basic Degree:
Dental/AYUSH/Nursing/Social
Science/Life Science Graduates with
Post Graduation: Master Degree in
Hospital Administration (MHA) / Public
Health (MPH) / Health Management
(MHM) (Full time or equivalent) with 2
years experience in Health
Administration. Desirable
training/experience on
NABH/ISO9001:2008/Six
sigma/Lean/kaizen would be preferred.
Previous work experience in the field of
health quality would be an added
advantage.
Age Limit: Less than 45 years
DEICAudiologist & Speech
Therapist
123000Must have passed HSC with
subjects Physics, Chemistry, Botany
and Zoology or physics, Chemistry,
Biology with any one of the related
subjects.
Must have passed a one year
certificate course in Audiometry
from Government Medical
Institutions under the control of the
Director of Medical Education or in
any other Institution recognized by
the State or Central Government
NPPCDAudiometrician/
Audiometric AssistantInstructor for the Young
Hearing impaired
1
1

17250
17000
Technical person with 1 year Diploma in
Hearing, Language and speech (DHLS)
from a RCI recognized institute


Diploma in Training Young Deaf and
Hearing Handicapped (DTYDHH) from
RCI recognized institute.

Trauma CareRadiographer113300B.Sc. Radiography from a recognized
University/Institutions
(As per MRB Norms)


NCDC
Histopathology
Technician
113000DMLT or B.Sc (MLT)

Notification View

 Application Form

Application Form MPHW (F)-ANM-UHN  


By M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *