சேலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2022


எஸ்.439 சேலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு 2022


எஸ்.439 சேலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம்  நடத்தும் பள்ளப்பட்டி  சேலம் -636 009-இல் உள்ள சில்லறை மருந்து விற்பனை நிலையத்திற்கு  மருந்தாளுநர் ஒருவர் தேவை.


பதவியின் பெயர் : மருந்தாளுநர் 


காலியிடம் : 01


சம்பளம் ரூ .11000/-


தகுதி : D.Pharm

Official Notification Click here

By M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *